2016 YILI ENGELLİ PLAJI VE ÇOCUK PARKLARINA İLİŞKİN ÖNERGE

Tarih:11-07.2016

Konu: Yalova Sahillerinde Bulunan  Çocuk Oyun Parkları ve Engelli Plajı

Sayın Başkan;  Yalova belediyesinin Yalova sahillerine yaptığı Engelli Oyun Parkları ve Engelli Plajları bulunmaktadır. Ancak buralardan ne yazık ki engellilerin dışında herkes faydalanmaktadır. Gerek engelli plajı gerekse de engelli oyun parkları, engelsiz vatandaşlar tarafından işgal altındadır.  Ayrıca bu konuda engelli vatandaşlarımızın da şikayetleri söz konusudur.  Yalova Belediyesi olarak buralarda nasıl bir önlem alınır, belediye zabıtası belirli dönemlerde buraları denetleyebilir mi? Çünkü ne yazık ki halkımız bu konuda toplumsal bilince ulaşmış durumda değil. Bu konunun çözümlenmesini talep etmekteyim.Sayın Başkan,  Ayrıca 17 Ağustos Parkı bünyesinde Yalova belediyesine ait bir oyun parkı bulunmaktadır. Yaz sezonu nedeniyle burası yoğun olarak kalabalık olmaktadır. Ancak, geceleri burası lambalar olmasına karşın aydınlatılmıyor.  Burası geceleri çok karanlık. Çocuklar oyun oynuyor. Ancak buradaki çocukların can güvenliği tehdit altında bu oyun parkının da en kısa süre içinde aydınlatılması gerekmektedir.