2014 YILI DEPREM KOMİSYONU VE YALOVA'DAKİ SURİYE'LİLER ÖNERGESİ

Yalova, 1. derece deprem ve Afet bölgesi olmasına karşın, üstelik bu konuda acı bir deneyim yaşamasına karşın bugüne kadar belediye bünyesinde “Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu” kurulmamıştır. Bir çok il ve ilçe belediyelerinde ihtisas komisyonu olarak kurulan ve faaliyete sokulan  “Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu” Yalova belediyesinde bugüne kadar kurulmaması büyük bir eksikliktir. bunun kurulmasını  talep ediyorum. Sayın başkan Ayrıca ikinci önergemde ise Son günlerde Yalova kamuoyunda da tartışma konusu olan ve tepkileri de beraberinde getiren başta Suriyeliler olmak üzere kent merkezinde sayıları her geçen gün artan Suriyeli çocuk işçiler ve dilenciler çok güç koşullar altında yaşam mücadelesi verdiği görülmektedir.Bugün toplumsal bir yara haline gelen ve havaların ısınmasıyla parklarda daha fazla görmeye başladığımız bu trajik durum hepimizi fazlasıyla üzmektedir. Yalova’ya gelen Suriye’li sığınmacıların kayıt dışı ve ağır şartlar altında ucuz işgücü olarak çalıştırılması bu kişilerin can güvenliğini tehdit ettiği gibi mevcut çalışanlar açısından da bir haksız rekabet ortamı sağlamaktadır. Ayrıca, Suriyeli çocukların araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde dilenmesi de çocukların can güvenliğini tehdit etmektedir. belediye olarak yaşanan son göçlerle ilgili olarak alınan önlemler nelerdir?