Yalova Nufusu ve Düşündürdükleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022  Ocak ayı verilerine göre, Yalova İl nufusunun toplamı 291.01'dir. Bu nüfus, 145.740 erkek ve 145.261 kadından oluşmaktadır. Türkiye ortalamasında, Kilometre karaye 110 kişi düşerken, Yüzölçümü 850 km2 olan Yalova ilinde kilometrekareye 344 kişi düşmektedir. Yalova nüfus yoğunluğunda istanbul’un ardından gelmektedir.

Yalova'nın Nufusu Hızla Artıyor...

Yalova 81 il içerisinde en fazla nufusunu artıran il arasında yer aldı. Öyle ki,1999 depreminden önce Yalova’nın nufusu 150.024 iken, 2000 yılında, 168.593, 2010 yılında ise, 203.741, 2015 yılında 233.010’na, 2018’de, 251.525’e, 2020’de ise 270.976’a, 2021’de 276.050’a, 2022’de ise 291.01’e ulaşmıştır. TÜİK istatistiklerini incelediğimizde, Yalova’ya yapılan göçlerin artık kırsal kesimlerle değil, ilçelere yapıldığı görülmekte, Bu durum, gelecekteki Yalova için, kentleşme ve sosyal yaşam standartları açısından olumsuz bir değişimi de beraberinde getirecektir.

Yalova ve İlçeleri Yoğun Göç Alıyor…

Aşağıda TÜİK verilerinden yola çıkarak yaptığım araştırmalarda Yalova’nın ilçeleri, beldeleri ve köylerinin yıllara göre TÜİK verileriyle yaptığımız kıyaslamada çarpıcı bir tablo ortayla çıkmaktadır. Çiftlikköy ilçesinde 2010 yılında 26.769 kişi yaşarken 2015 yılında ise bu sayı 34.094’e, 2018 yılında 36895’e, 2020’de 41. 882’e 2021’de ise 44 808. Ve nihayetinde 2022 yılında ise 48.368’e yükselmiştir. Bir başka ifadeyle son 10 yıl içerisinde Çiftlikköy’de nufus neredeyse iki katına artmıştır. Çınarcık ilçesinde de durum aynıdır. Çınarcık ilçesinde 2010 yılında 24.488 kişi yaşarken, 2020 yılında ise bu sayı 34.343’e, 2021’de ise 34.699’a ve nihayetinde 2022 yılında 37.490’a çıkmıştır. Burada da görüldüğü gibi nufus son 10 yılda neredeyse iki kat oranında artış göstermiştir.Altınova ilçesinde de gözle görülür bir nufus artışı yaşanmaktadır. Altınova ilçesinde 2010 yılında 23.171 olan nufus, 2015’de 28.092’ye, 2020’de 29.237’ye ve 2022 yılında ise 31.279’a yükselmiştir.Armutlu ve Termal ilçesinde ise nufus artışının ülke paraleline uygun bir şekilde artış gösterdiği görülüyor.

 

tablo

Yalova’da Yabancı Uyruklu Göçler...

Yüzölçümü 850 km2 olan Yalova, Türkiye’nin en küçük ili olmasına rağmen büyük bir nufusu barındırmaktadır. Türkiye genelinde nüfus yoğunluğu kilometrekare de 110 kişi olurken, bu oran Yalova’da 344 olarak gerçekleşti. Tunceli’de ise bu oran kilometre karede 11 kişi, Erzincan ve Ardahan’da ise 20 kişi olarak gerçekleştini hatırlatırız.Son yıllarda ortadoğu’dan gelen göçlerle birlikte Yalova’nın hem sosyal hemde demografik yapısı da hızla değişmiştir. Son TÜİK verilerine göre Yalova’da kayıtlı olarak ikamet eden yabancı nüfus 31 bin 100'e ulaştı. Bu verilerin sadece kayıt içinde olan kişileri kapsadığını hatırlatmak isteriz. Kayıtdışı yabancı nufusu eklediğimizde Yalova’nın küçük bir ortadoğu kasabası olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 1975 yılında Yalova’nın toplam nufusunun 55.036 olduğunu hemen hatırlatalım.  

Yalova’nın Köyleri Boşalıyor…

Yalova’nın 43 köyünün büyük bir bölümünde nüfus oranları ilçelerin aksine düşüş sergilemektedir. En vahimi ise Yalova’nın tarım ve hayvancılık yapan köylerinin nufusu,10 yıl öncesinin de altına düşmüştür. Örneğin, Sugören köyünün nufusu 2010 yılında 1763 iken 2022’de ise 1584’e düşmüştür. Hacımehmet köyünde de, 2010 yılında 880 kişi yaşarken, 2022’de bu sayı 795’e düşmüştür. Kirazlı köyünde de 2010 yılında, 769 olan nufus, 2022’de 693’e düşmüştür. Bunun örneklerini aşağıda yayınladığımız yıl yıl köy nufuslarında açık bir şekilde görebilirsiniz.

Yalova için En Vahim Tablo..

Yalova ve ilçelerindeki köylülerin tarım arazilerini satmaları ve girdi fiyatlarından dolayı hayvancılık ve çiftçiliği bırakmasıyla birlikte Yalova’daki köylü nufus oranı her geçen gün düşmektedir. Aşağıda  göreceğiniz tabloda da ifade edildiği gibi 2010, 2015 2018, 2020 ve 2022 TÜİK istatistikleri yer almaktadır. Yalova’nın ilçe ve beldeleri bu süreler içersinde nufuslarını katlarken Yalova’nın köylerinde ise 10 yıl boyunca bırakın nufus artışını önemli bir nufus düşmesi dikkatleri çekmektedir. Son istatistiklere göre Yalova’nın en büyük köyü 3125 kişilik nüfusuyla Samanlı olurken, en küçük köyü ise 70 kişilik nüfusuyla Aktoprak köyü oldu.

YALOVA  İLÇELERİN  NÜFUSLARI

İlçe            2010       2015         2020           2022

Merkez      116471    132322    149088     156838

Çiftlikköy    26769       34094       41882      48368  

Çınarcık      24488      24140       34343     37490

Altınova      23171      28092       29237      31279

Armutlu     7826         8492          9543       10349

Termal      5016          5869         6903         6577

YALOVA BELDELERİN NÜFUSLARI

Belde :         2010     2015      2020     2022

Kadıköy       5414      7469       8660    9165

Kaytazdere   5278     5304       6258    6630

Subaşı          5439     6743       7591    8094

Esenköy      2569       2806      3902    3614

Koru            5257       6001      6828    7506

Teşvikiye     2321      2178       2659    2869

Taşköprü     3290      3648       3931    4233

Tavşanlı      2616       2846      3600    3959

YALOVA MERKEZE BAĞLI   KÖYLER

Köy          2010     2018     2020       2022

Elmalık     1790     1869      1905     2017

Esadiye     150      164        149        162

Güneyköy  438       407      442         482

Hacımehmet 880   787      752          795

Kazımiye    2336    2705     931        928

Kirazlı       769        655       663        693

Kurtköy    534        556       552         529

Safran     1454      1424     1460     1565

Samanlı   2155      2195     2506     3125

Soğucak    441       406        408       438

Sugören  1763      1653       1627    1584

ALTINOVA’YA BAĞLI  KÖYLER

Köy Adı:     2010    2018     2020     2022

Aktoprak    75          66         80           70

Ahmediye  205       167        164        148

Ç: Çiftliği   943       858          910       886

Fevziye     231       223          243        234

Havuzdere 189     156         155         148

Karadere   143     111          126         121

Örencik     130     121         123          109

Soğuksu    602     534         526          485

Çavuş      121      140          172          141

Tokmak   1115     1085       1058       1069

Geyikdere  524      467         465         458

Sermayecik 247    214        216          183

ARMUTLU’YA  BAĞLI  KÖYLER

Köy       2010     2018     2020     2022

Fıstıklı   1373     1272     1360     1335

Hayriye   119        81         75       92

Kapaklı     843       821     871     864

Mecidiye 271        286      266     236

Selimiye   86         85        87       99

ÇINARCIK’A  BAĞLI  KÖYLER

Köy       2010      2018     2020    2022

Çalıca      832       999       959    1024 

Şenköy    496      420     510        500

Ortaburun 272    250     278         273

Kocadere  1530  1340    1269     1296

ÇİFTLİKKÖY’E BAĞLI  KÖYLER

Köy        2010     2018      2020    2022

Kılıç         937       698         675      709

Gacık      2654      465        468       458

Burhaniye 154     152        177        159

Çukurköy  615      490       476        449

Denizçalı   302       210       203       210

Dereköy    263       225       237       206

İlyasköy     503      461        463      437 

Kabaklı      147      151        163      166

Laledere    348      328        321      323

TERMAL ’E BAĞLI  KÖYLER

Köy       2010     2018    2020    2022

Akköy    1667     1836     1996     2078

Y.mahalle 1161   1283    1286    1366

 

 

 

1 Yorum

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!