Yalova'nın Risk Raporu

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Yalova ve ilçeler ile beldelerdeki tüm konutların bugünkü konumunu irdeleyen ve Yalova’daki riskli alanları, riskli bölgeleri gözler önüne seren müthiş bir rapor hazırladı. ‘Yalova Riskli Alan Fizibilite Raporu’nda İlçe ve beldelerde mahalle bazında yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan tablo yüzümüze adete bir tokat gibi çarpıyor..

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün hazırladığı bu raporu inceleme olanağı da buldum. Rapor’da yerel yönetimlerin kentleşme ve şehirciliğe yönelik son derece duyarsız kaldığı açığa çıkarken ‘Riskli Alan Fizibilite Raporu’nda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün taleplerine rağmen bazı belediyelerden böylesi önemli bir konuda ne bilgi nede herhangi bir verinin İl Müdürlüğüne ulaşmadığı da bu raporda yer alıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yaptığı araştırmalara göre, Yalova’da 805 adet ( 7331 birim konut) orta hasarlı binanın 1999 depremi sonrasında bugüne kadar herhangi bir güçlendirilmesinin yapılmadığı tespit edilerek kayıt altına alınmış. Ayrıca Yalova Belediyesi de yaptığı analizlerde  507 adet bina riskli bina etmiş.  Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü ile Yalova belediyesinin yaptığı incelemelerde  toplam 1312  riskli ve hasarlı bina  bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle 10 bini aşkın konut ve yüzlerce işyeri Yalova’da riskli yapı içersindedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün hazırladığı raporda “Bu kapsamda İl ve İlçe Belediyelerinden bina verileri  istenmiş olup sadece Yalova Belediyesinden Bahçelievler Mahallesi, Rüstempaşa Mahallesi, Fevziçakmak Mahallesi, Süleymanbey Mahallesinin verileri elde edilmiş  olup diğer mahallelerden ve ilçe-belde  belediyelerinden ilgili idarelerinden herhangi bir veri temin edilememiştir.” denilmektedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ‘Yalova Riskli Alan Fizibilite Raporu’nda bu durum şöyle ele alınıyor ve yapılan çalışmaların ciddiye alınmadığı şöyle vurgulanıyor: “Bakanlığımızın 05/01/2015 tarihli ve 37 sayılı yazıları; 15/01/2015 tarihli ve 183 sayılı yazımızla, gereği için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne, bilgi için ise tüm belediye başkanlıkları ve il özel idaresine dağıtımlı olarak bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir. Orta hasarlı bina verilerinin yerel yönetimlerden sözlü ve yazlı olarak defaatle istenmesine rağmen idarelerce konuyla ilgili bir çalıĢma yapılıp yapılmadığı ve söz konusu verilerin hazırlanıp hazırlanmadığı hususunda Müdürlüğümüze sağlıklı bilgi verilmemiştir. 1999 Marmara depremi sonrası yapılan çalışmalarda orta hasarlı 805 bina ile Yalova Belediyesince belirlenen 507 bina toplamda 1312 binanın gelinen son noktada ki durumu ile çalışmalara katılım sağlayan belediyelerden gönderilen bilgiler ise ekteki tabloda yer almaktadır. Çalışmaya katılmayan ve eksik verilerini tamamlamayan yerel yönetimlerin bu işlemleri sonuçlandırması bugün itibarı ile hala risk tatıyan binaların güncel tespitlerini yapıp imar mevzuatı uyarınca gereğini biran önce yerine getirmeleri gerekmektedir.”

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ‘Yalova Riskli Alan Fizibilite Raporu oldukça geniş kapsamlı olarak hazırlanmış ve mahalle bazında zeminlerin yapısı ve özellikleri haritalarla ve görsellerle desteklenerek 29 sayfadan oluşmakta. Dolayısıyla bu raporu burada olduğu gibi yayınlamak mümkün değil. Ancak bu rapora buradan Tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ‘Yalova Riskli Alan Fizibilite Raporunun sonuç bölümünde ise 7 ara başlıkla istem ve öneriler şöyle ifade edilmiş,

1- 1999 Doğu Marmara depremi sonrasında ilimizde muhtelif zamanlarda yapılan riskli bina tespitleri ve güncel durumlarına ilişkin çalışmaya katılmayan ve eksik verilerini tamamlamayan yerel yönetimlerin önce bu işlemleri sonuçlandırması bugün itibarı ile hala risk taşıyan binaların güncel tespitlerini yapıp imar mevzuatı uyarınca gerekli iş ve işlemleri bir an önce yerine getirmeleri gerekmektedir.

2- Tüm ilçe belediyeleri ile birlikte Yalova İl Belediyesinin tarafından eksik kalan mahalleler için envanter ve yapı stoku çalışmalarının tamamlanıp Müdürlüğümüze iletilmesi ve ivedilikle ELER Projesine bağlanması gerekmektedir.

3- İlgili idareler ve kurumlarca planlama ve yapılaşma aşamasında, Müdürlüğümüzce hazırlanan yerleşime uygunluk haritaları dikkate alınmalıdır.

4- Yalova Belediyesince mevcut riskli alan çalışmalarının sonuçlandırılması ve yeni riskli alanlar için rezerv alan çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

5- Yerel yönetimlerin “Yalova 3 Boyutlu Kent Modeli Projesi” çalışmalarına katılımı ve devamını sağlamaları gerekmektedir.

6- Yerel yönetimlerimizin ivedilikle rapor kapsamında yapılan çalışmalara iştirak etmeleri, eksik kalan veri ve çalışmaları tamamlamaları gerekmektedir.

7- Eski yerleşim yerlerinden bağlanarak insanların can ve mal güvenliğini sağlayabilmek adına riskli alanların ivedilikle belirlenerek 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında çalışmalara başlanılmalıdır

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!