Yalova’nın En Önemli Sorunu...

Yalova’nın En Önemli Sorunu...

14 Ekim 2014 Salı 01:12:25

Günümüz Yalova’sında Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen göçün ardından son olarak Suriye’den gelenlerle birlikte Yalova’ya ait olmayan yeni bir yaşam kültürü ortaya çıkartmıştır.  

Son yıllarda yoğun ve planlanmamış, sağlıksız göçler yüzünden Yalova hızlı bir çarpık kentleşme süreci yaşamıştır. Ancak, buna karşılık kentlileşme ve kent bilinci aynı yoğunlukta gerçekleşememiştir. Bu nedenlede, Yalova’nın hızla giderek kendine özgün kimliği de yok olmaya başlamıştır. Yalova’nın bugün geldiği en önemli konularından biri kentlilik bilincinin ve bu kente aidiyet duygusunun olmamasıdır.

Farklı sosyal sınıflar arasında farklar derinleşirse, kent kültürü ve bilinci de oluşamaz. Kentte yaşayan bireylerin kentle ilgili anlamlı ve güçlü bağlar kurmaları ve kendilerini bu kentin bir parçası gibi hissetmeleri halinde kent bilinci gelişir. Unutmayalım ki, bir şehrin gerçek sahibi o şehirde yaşayan, kentle bütünleşen ve kendisini kente ait hisseden kişidir.

Kentlilik Bilinci Olmayınca…

Yalova’da kentlilik bilincine önem verilmemesinden dolayı bugün adına ister Vandalizm, ister şehir suçları deyin Yalova’nın kent dokusuna zarar veren, anti-sosyal yaşam tarzı yaygınlık kazanmıştır. Çağdaş yaşama uygun olmayan davranışlar, yeşil alanlar, parklar, kent mobilyaları, spor parkları gibi halkın ortak kullanımına açık olan yerlerde kent bilincine uygun olmayan manzaraları son dönemlerde giderek daha fazla görüyoruz. Tüm bunlar Yalova’da kent bilincinin olmadığını göstermektedir.

Kentlilik bilinci kavramı ile ifade edilmek istenen de, kentte yaşayanların kentle bütünleşmesi, kendini bu kente ait hissetmesi ve dolayısıyla kente karşı sorumluluk duygusu taşımasıdır. İnsanların kendilerini yaşadıkları kentle özdeşleştirmemesi, kendisini o kente ait hissetmemesinin sonucu olarak bu kente karşı bir sorumluluk duygusu da oluşmamaktadır.

2015 Yılı Yalova İçin Kentlilik Bilinci Yılı Olmalıdır…

Kentlilerin kentine sahip çıkabilmeleri için kenti algılamalarının doğru olması gerekmektedir. Yalova’yı “Yalnızca kendisinden çıkar sağlanacak bir nesne olarak görenlerin” Yalova’ya karşı hassas olmaları da elbet beklenemez. Yalova, Kent olduktan buyana; bu Kenti yönetenler Kente gelenlere 'Kentlilik Bilinci' aşılamak yerine, oy kaygısıyla onların her isteğini yerine getirerek, kent bilincinin dibe vurmasına zemin hazırlamışlardır.

Yalova İl olalı 20 yıl olmasına karşın, halen Kentlilik ve Kent bilincine ilişkin hiçbir çalışma da bugüne kadar yapılmamıştır. Yalova’da, başta kent dokusundan sorumlu olan Yerel Yönetimler, Kent Konseyi, Sivil Toplum Örgütleri ve Akademisyen çevreler bu konuyu umursamadıkları için Yalova bu gün Kent Bilincinden mahrum bırakıldığı gibi çarpık bir kentleşmeye, kentlileşmeye doğru kaymıştır.

Oysa, Kent Bilinci, Yalova için vazgeçilmez bir çalışma alanı olmalıdır. Bu nedenle Yalova Kent Konseyi 2015 yılını “Kentlilik Bilinci Yılı”  ilan etmeli ve çalışmalarına da bir an önce başlayarak Yalova’da tüm kesimlere kentlilik bilincini geliştirecek çalışmalara imza atmalıdır.

Yalova Kent Konseyi Suskun Kalmamalı Harekete Geçmelidir...

Yalova Kent Konseyi Başkanı Şükrü Önder’in Başkanlığında, Yalova Üniversitesi, Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, Sivil Toplum Örgütleri, Akademik Meslek Odaları ve hemşehri derneklerini kapsayacak bir ortak yapılanmaya giderek 2015 yılı boyunca kent bilincini geliştirecek her türlü çalışma yapılmalıdır.

Özellikle de Okullarımızda belirli saatlerde Kent Bilincine ilişkin dersler ve ödevler verilerek, çocuklarımıza kent bilincinin önemini anlatmalıyız.  Kentlilik bilincimiz geliştikçe, kentimizi daha iyi tanıyacağımız gibi, kentimizi daha iyi korurken, bu kentte bulunan siyasiler, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri de koltuklarında istedikleri gibi rahat edemeyeceklerdir....

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!