Yalova Deprem Komisyonu

Yalova Belediyesi 2023 Mart Ayı Olağan Toplantısında aldığı oybirliği kararla Yalova Belediyesi "Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu"nu kurdu. "Bir işin yapılmasını istemiyorsan, bir komisyon kur havale et, zaten o iş çözümsüzlüğe gönderilmiştir' diye bir deyim vardır.  Şimdi bu deyimin Yalova Belediyesi açısından ne kadar doğru bir terim olduğunu anlatacağım. Çünkü, söz konusu "Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu"  4 Ağustos 2014 Yalova Belediye Meclisi oturumunda oy birliği ile  karar alıınıp kurulmuş, ancak komisyon kurulduktan sonra görev bölümü yaptıktan sonra bir daha toplanmamıştır.  Bir başka ifadeyle Yalova Belediyesi 2023 Mart Ayı oturumunda bundan 9 yıl önce Yalova Belediye Meclisinde oy birliği ile alınan kararla kurulan Komisyonu, şimdi tekrardan kurma gereği hissetmiş.

Yalova, Cumhuriyet tarihinden itibaren birçok, sel, deprem, heyelan gibi birçok afet yaşamasına karşın Yalova Belediyesinde bugüne kadar bir "Deprem ve Doğal Afetler Komisyonunu "kurmamıştır.  Oysa, Türkiye'nin bir çok il belediyesi ve ilçe belediyelerinde bir ihtisas komisyonu olarak "Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu" bulunmaktadır. Yalova gibi bir deprem bölgesi olan ve aynı zamanda acı bir deneyim yaşayan kentte böylesi bir komisyonun olmaması önemli bir eksiklikti. 2014-2019 yılları arasında Yalova Belediye Meclisi üyesi olarak görev yaptığım dönemde ilk iş olarak bu komisyonun kurulması için çaba sarf ettim.  17.Ağustos 1999 depreminin 15. yılında 4 Ağustos 2014 tarihinde; Yalova’nın 1. derece yıkıma uğrayacak deprem bölgesi olmasından dolayı "Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu" kurulması için Yalova Belediyesi Meclis Başkanlığına aşağıdaki önergemi sundum.  

"Sayın Başkan; değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Belediye Başkanları ve yerel yöneticiler olası afetlerle ilk yüzleşecek ve hesap sorulacak yöneticiler olacaklarından kimse kuşku duymasın. Ayrıca “5393 sayılı belediye kanununun Acil Durum Plânlaması başlıklı 53. maddesi, Belediyeler, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla şehrin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar” denilmektedir. Yalova, 1. derece deprem ve Afet bölgesi olmasına karşın, üstelik bu konuda acı bir deneyim yaşamasına karşın bugüne kadar belediye bünyesinde “Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu” kurulmamıştır.  Bir çok il ve ilçe belediyelerinde ihtisas komisyonu olarak kurulan ve faaliyete sokulan  “Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu” Yalova belediyesinde bugüne kadar kurulmaması büyük bir eksikliktir. “Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu”nun kurulmasını talep ediyorum. "

Önergemin ardından 2014 Ağustos ayı Yalova Belediye Meclisi  toplantısında yapılan oylamada oy birliği ile karar alınarak “Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu” kurulmuş oldu. Komisyon üyeliklerine de 3 Ak Partili ve 2 CHP'li Meclis üyesi yapılan seçimlerle birlikte komisyonda görev aldı. Peki sonra nemi oldu?  Kağıt üstünde kurulan komisyon seçimlerin ardından komisyon kendi arasında görev bölümü yapıp bir daha toplanmadı. İtirazlar üzerine kurulan komisyonun bir İhtisas Komisyonu olmadığı ve bu nedenlede  toplantıların meclis gündemine alınmadığı ifade edildi.  Yukarıda da ifade ettiğim gibi "Bir işin yapılmasını istemiyorsan, bir komisyon kur havale et, zaten o iş çözümsüzlüğe gönderilmiştir' deyiminin ne kadar doğru olduğu da böylelikle ortaya çıkmıştır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Belediye Meclisleri, kurulan komisyonların bir yılı geçmemek üzere kurulacağını ve her yıl İhtisas Komisyonlarının seçimlerinin yenilenmesi gerektiği belirtilmektedir.  2014 yılında  oybirliği ile kurulan kurulan “Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu” 2015 Yılında yapılan komisyon seçimleri meclis gündemine alınmayarak yapılmamış ve fesh edilmesi sağlanmıştır.  Tüm bunlar göstermektedir ki;  Yalova Belediyesi “Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu” sözde kurulmuştur.

Şimdi, aradan geçen 9 yıl sonra, Yalova Belediyesi 2023 Mart Ayı Yalova Belediye Meclisi olağan toplantısında aldığı oybirliği kararla Yalova Belediyesi "Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu"nu kurdu. Umarız tekrardan kurulan Komisyon kağıt üstünde sözde değildir.  

 

 

 

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!