Yalova Belediyesinde Deprem...

Yalova Belediyesinde Deprem...

27 Haziran 2016 Pazartesi 09:15:20

Yalova’da son günlerde yaşanan deprem fırtınaları, Yalova Belediyesi Deprem Afet Komisyonunu akıllara getirdi. Yalova Belediye Meclisinde 2014 yılı Ağustos  Ayı Meclis oturumunda  Belediye meclis başkanlığına verdiğim önergeyle Belediye Meclis üyelerinin oy birliğiyle alınan kararla oluşturulan Deprem Afet İhtisas Komisyonu, kuruluşundan buyana nedense toplanamadı. Toplanmak bir yana deyim yerindeyse  Yalova Belediyesinde Deprem Afet İhtisas Komisyonu resmen unutuldu.

Belediye Meclisinde Yasal Zorunluluk Yerine Getirilmedi…

Yalova’nın 1. derece deprem bölgesi olmasından dolayı, 2014 Yılı Ağustos ayında verdiğim önergeyle Yalova Belediyesinde oybirliğince alınan kararla kurulan Deprem Afet Komisyonunun, kuruluşundan buyana komisyon üyelerinin bir araya gelmediği gibi, iki yıldır yapılması gereken komisyon üye seçimleri yapılan tüm uyarılara rağmen nedense yapılmadı. 2014 Ağustos ayında 3 AKP’li 2 CHP’li  5 Meclis Üyesinden oluşan ve yapılan seçimle  kurulan  Deprem Afet İhtisas Komisyonun, iki dönem üst üste yapılması gereken komisyon seçimlerinin yapılması yasal bir zorunluluktu.

Sözde Kurulan Deprem Komisyonu…

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince Belediye meclisleri, kurulan komisyonların bir yılı geçmemek üzere kurulacağını ve her yıl İntisas Komisyonlarının seçimlerinin yenilenmesi gerekti belirtilmektedir. 2015 Yılı Nisan Ayı İhtisas Komisyonu seçimlerinde tüm komisyonlarda seçimler yaşanırken Deprem Afet Komlisyonu seçimleri yapılmadı. 2016 Nisan ayı  Komisyon seçimlerinde de  yapılan tüm uyarılara rağmen Deprem Afet Komisyonu seçimleri yine yapılmadı. Çünkü unutulmuştu. Tüm bunlar göstermektedirki,  Deprem Afet Komisyonunun sözde kurulmuştur.

Sözde Kurulan Deprem Komisyonu, İşlevsiz Hale Getirildi…

Yalova Belediyesinde bu komisyonun özellikle işlevsiz hale getirilmiş ve sözde kalmıştır., Meclis toplantılarında İmar Komisyonuna sevk edilen imar revizyon planlarının Deprem Afet Komisyonuna da sevk edilmesi için birkaç kez Meclise önerge vermeme karşın talebim red edilmiştir. İhtisas Komisyonu olarak kurulan Deprem Afet Komisyonu  kuruluşundan böyana sadece birkez komisyon üyelerini toplantıya çağırmış, görev bölümü yapıldıktan sonra sadece 4 oturum düzenlemiştir. İmar Komisyonu ise bu süreler içersinde  46 kez toplanmış ve toplam 184 oturum düzenlemiştir.

Yalova’da Yaşayan Her 3 Kişiden 2 Kişi Depremi Hatırlamıyor…

Yalova’da yaşayan her 3 kişiden 2 kişinin 17 Ağustos 1999 depremini hatırlamamaktadır. 17 Ağustos 1999 depreminde Yalova’nın toplam nufusu 138.450 kişiyken, depremde yaklaşık 3 bin insanımız yaşamını yitirdi ve hemen akabinde  yaklaşık 10 bin kişinin göç eederek 1999 Ağustos Ayı sonunda Yalova genelinde yaklaşık 125 bin kişi bulunmaktaydı. Ancak deprem sonrasında  Yalov’ya yapılan yardımlar, ücretsiz barınma, konut ve arazilerin ucuzlaması gibi nedenlerle Yalova hızla göç almış ve 2000 yılı sonunda bu oran 168 bin 593’e ulaşmıştır. Bugün ise Yalova genelinde TÜİK verileruine göre, 2016 yılı Yalova İl nufusu ise 245 bine ulaşmıştır. .T üm bunlar göstermektedir ki, Yalova’da yaşayanların büyük çoğunluğu büyük depremi hatırlamamaktadır. Deprem Afet Komisyonu Yalova için bu nedenle büyük bir önem kazanmıştır.

Deprem Toplanma Alanları İmar Rantına Kurban Edilmiştir…

Yalova’da göçle birlikte artan konut talebi üzerine tarım alanları imara açılmıştır. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" Türkiye genelinde 101 kişi olurken, Yalova’da bu oranın bugün 270 kişidir.  Yapılaşma ve deprem duyarlılığın Yalova için oldukça önemli olmasına, Üstelik yaşadığımız bunca acıya karşın deprem gerçeğini ciddiye alınmaması yeni felaketlere davetiye çıkartmaktır. Yalova Belediyesin de Deprem Afet Komisyonunun işlevsiz hale getirilmesi, komisyonun unutulması, seçimlerinin yapılmaması büyük bir hatadır. Son iki depremde yaşadığımız gibi Yalova halkı olası bir afet anında toplanma yerlerinin neresi olduğunu da bilmemektedir. Kaldıki, var olan toplanma alanları da imar rantının kurbanı olmuştur.

Depremde Oluşacak Can Kaybının Sorumlusu Kim Olacaktır?

Buradan bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. Yalova’nın olası bir deprem riski taşıdığı herkesçe bilinmektedir.  Belediye Başkanları ve yerel yöneticiler olası afetlerle ilk yüzleşecek ve hesap sorulacak yöneticiler olacaklarından kuşku bulunmamaktadır. Çünkü,  5393 sayılı belediye kanununun Acil Durum Plânlaması başlıklı 53. maddesi, Belediyeler, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla şehrin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapar, ekip ve donanımı hazırlar” denilmektedir….

Sonuç olarak, Yalova belediyesinde yasa gereği kurulan Deprem Afet Komisyonu ya Belediye meclisinde fesh olmalıdır yada gereği yapılarak işlevsel hale getirilmeli ve İmar konularında alınacak önemli kararlar imar komisyonuna sevk edilirken eş zamanlı olarak da Deprem Afet Komisyona da sevk edilmelidir. Eğer iddia edildiği gibi Deprem Afet Komisyonu üyelerine “Huzur Hakkı “ödenmemesi için bu komisyon işlevsiz hale getiriliyorsa o zaman şu soruyu sormak lazım.  Bir İnsanın Canı Hangi Para Birimine Eşdeğerdir?

İşte 2014 yılında Verilen Önerge ile oy Birliği ile Kurulan Deprem Komisyonu Önergesi


FARUK KIRTAY AĞUSTOS 2014 BELEDİYE MECLİSİ... paylaşan: farkyalova

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!