İZİNSİZ YARDIM TOPLAYANLARA BÜYÜK CEZA

Yalova Valisi Muammer Erol yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda bazı derneklerin ve kişilerin izinsiz yardım topladıklarına dair duyumlar alındığını belirterek uyarılarda bulundu. Vali Erol, 2860 Sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince, Kanun hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasınakadar idari para cezası verildiğini, İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması hâlinde ise on bin Türk lirasından iki yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verildiğini hatırlattı.

Vali Erol yaptığı açıklamada "Son zamanlarda bazı derneklerin ve kişilerin izinsiz yardım topladıklarına dair duyumlar alınmıştır. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde izin almadan yardım toplayanlar hakkında uygulanacak cezalar kanunun 29. Maddesinde belirtilmiş, bu hükümlere ait adli ve idari para cezaları tablo halinde ekte gönderilmiştir.Yardım toplama, kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere toplanır." diyerek şöyle konuştu.

"Yardım toplamak için eklenecek başvuru belgelerinden; yapım işlerinde (okul,cami, sağlık ocağı...vb.) mühendis veya mimarlardan o iş için düzenlenen tasdikli keşif özeti örneği, Dernek ve vakıflarda Yönetim Kurlu Kararı, gerçek kişilerde üç kişiden oluşturulan sorumlu kurul tarafından DERBİS sistemi üzerinden müracaat dilekçesi ile ikişer fotoğraf eklenir. Sağlık işlerinde ise; talep edilen yardımın niteliğine göre Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer kurumların il müdürlüklerinden alınan görüş ile 2860 sayılı Yardım Toplam Kanunun kapsamında değerlendirilmesi yapılarak yardım toplama talebine karar verilmesi gerektiğinden, kişi hastanede tedavi görüyor ise heyet raporu daha önce raporu var ise bu rapor ile ailesinin sosyal güvencesi olup olmadığına dair belgelere ek olarak ikişer fotoğraf, Dernek tarafından toplanıyor ise bunlara ek olarak Dernek yönetim kurulu, Gerçek işiler tarafından yardım toplanıyorsa üç kişiden oluşturulacak sorumlu kurulun İl Sivil Toplumla İlişkiler müdürlüğüne müracaat etmeleri veya DERBİS üzerinden taleplerini bildirimleri gerekmektedir. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre izin almaları, aksi takdirde izin almadan yardım toplayanlara kanunun ön gördüğü adli ve idari yaptırımlar uygulanacaktır."

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!