20 KASIM ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi etkinlikler gerçekleştirip, stand açarak bröşür dağıtıp, pankartlar ve pano çalışmaları hazırlayarak “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nü kutladılar.
 
Yalova Aile ve Sosyal Politikalar İl MüdürÜ Arif Laçin yaptığı açıklamada "Tüm çocukların eşit, özgür ve mutlu bir geleceğe sahip olabilmeleri için mücadelemiz her zaman devam edecektir. 20 Kasım Dünya çocuk Hakları Günü tüm dünya çocuklarının eşit, adil bir dünyada yaşamasının hepimizin sorumluluğu olduğunu hatırladığımız gün olması dileğiyle, çocuklarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." diyerek şu bilgileri aktardı.
 
"Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, taraf olan ülkelere çocuk haklarının korunması, çocukların temel gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik düzenlemelerin yapılması ve çocukların potansiyellerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin eksiksiz biçimde geliştirebilmeleri için gerekli fırsatların oluşturulması konusunda bir takım bağlayıcı yükümlülükler, görev ve sorumluklar yüklemektedir. Türkiye’de Çocuk Hakları Sözleşmesinin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu “Koordinatör Kurum” olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü belirlenmiştir. "Koordinatör Kurum” olma sorumluluğu doğrultusunda, Bakanlığımızın sözleşmenin ilke ve hükümlerinin toplumun tüm kesimleri tarafından öğrenilerek hayata geçirilmesi, ulusal düzeyde izleme ve gerekli eşgüdüm çalışmalarının yürütülmesi, ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi, koordine edilmesi, çocuk hakları ile ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunulması, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri, tanıtım ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması gibi önemli görevler bulunmaktadır."
 
Çocuk hakları, ırk, din, dil ayrımı yapmadan tüm çocuklar için geçerli olan hakları tanımlamaktadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile çocuk hakları kavramı tüm Dünyada belirli standartlara kavuşmuştur. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, doğumdan ergenliğe ve genç yetişkinliğe kadar çocukların yaşamlarının tüm boyutlarını kapsamaktadır. Ülkemizde çocuklar her zaman geleceğin güvencesi olarak görülmüş ve onlara mutlu, güvenli ve aydınlık bir gelecek hazırlanmasına özel bir önem atfedilmiştir. Bu bağlamda, çocuğun korunmasında aile ve Devletin yükümlülükleri Anayasamızla güvence altına alınmıştır. Çocukların yetiştirilmesi, eğitim, sağlığı, alenin korunması gibi konular hükümet programlarında özellikle vurgulanmıştır. Ülkemiz, Uluslararası 18 İnsan Hakları Sözleşmelerinden 16’sına taraf olmuştur. Bu özelliği itibarıyla, en üst kategoride yer almaktadır. Dünyada insan haklarına yönelik en geniş katılımlı sözleşmedir."
 
 
 
 
 
 
 

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!