Atatürk ve Yalova

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1929 yılının 19 Ağustos’unda ilk defa Yalova’ya gelmiştir. Özel bir emirle Yalova’yı İstanbul’a bağlamıştır. İlk kez 19 Ağustos 1929’da Yalova’ya gelen Atatürk, 1 Şubat 1938’de Yalova’dan son defa ayrılmıştır. Toplam 44 kere Yalova’ya gelmiştir. Bunların 17’si günübirlik, 27’sinde ise 313 gün 270 gecesini Yalova’da geçirmiştir. Ankara ve İstanbul’dan sonra en fazla zamanını geçirdiği yer Yalova olmuştur.

Atatürk, Yalova'ya büyük önem vermiş  ve " Benim Kentim" sözüyle de bunu vurgulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri Yalova'da atılmıştır. Burada yaptığı çalışmalar sırasında Türk Dil Kurumu’nu ve Türk Tarih Kurumu’nu kurmuştur. Koyunculuk ve tarımla ilgili çalışmaları burada yapmıştır. Yalova’yı sağlıklı yaşamın başkenti yapmak için uğraşmış, modern cumhuriyetin tüm planlamalarını burada yapmış, kendi elleriyle imar planlarını çizmiştir. Yaptığı imar planlaması çalışmalarında da çevrecilik hususuna dikkat çeken çalışmalar yapmıştır. Termal Kaplıcalarını ve Yalova'yı ihya etmiş, en önemlisi de Dünyaya çevre dersi vererek çevrecilik abidesi olan Yürüyen Köşk’ü bugünün kuşaklarına bırakmıştır.