DP İL BAŞKANI ÖZSÜMER YANITLADI
Demokrat Parti Yalova İl Başkanı Ahmet Özsümer, hakkında iddia edilen suçlamalara yönelik ön incelemedeki kendisine yöneltilen soru ve cevapları yazılı bir açıklamayla
10 Haziran 2019 Pazartesi 20:16:03

Demokrat Parti Yalova İl Başkanı  ve eski Yaski Başkanı Ahmet Özsümer, hakkında iddia edilen suçlamalara yönelik ön incelemedeki kendisine yöneltilen soru ve cevapları yazılı bir açıklamayla kamuoyuyla paylaştı.

Demokrat Parti Yalova İl Başkanı  ve eski Yaski Başkanı Ahmet Özsümer'in yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen ön inceleme soruları ve yanıtlarını şöyle açıkladı.

"Birlik personel maaşları, ocak 2019 tarihinde kısmen ödendiği, 2019 şubat, mart ve nisan aylarında herhangi maaş ödemesi yapılmadığı, maaş ödenmemesinin ana nedeni de, gelir tahsilatlarının yapılamamasından ve birliğin borçlarının fazla olup, çıkacak sıkıntıların daha önceden tahmin edilerek tedbirler alınmamasından kaynaklandığı, Birlik ana geliri üye belediyelerden alınan katılım payları olup, 2014 yılında belirlenen katılım payları aynı oranda kalırken, birliğin maddi sıkıntıda olduğu halde 2019 yılında personel maaşlarına %35 üzerinde zam yapıldığı, temsil ağırlama ve yayın giderleri bölümünden 2019 yılında 119.771.71 TL. harcama yapıldığı, Birliğin gelirinin %70 den fazla kısmının Yalova Belediyesinin katılım payı olup, bunun da tahsil edilememesi ve ayrıca diğer üye belediyelerden de gelir tahsilatlarının tam yapılmaması gibi nedenlerden dolayı birliğin krize sokulduğu iddia edilmektedir.

Bu konuda söyleyecekleriniz nelerdir?

1 - Maaş takvimi;

2014 yılın da göreve başladığım tarihte, yaklaşık 1300 lira civarında olan personel maaşları, göreve başladığım tarihten öncesine bakıldığında 2-3 ay gecikmeli olarak ödendiği gibi, taşeron üzerinden çalıştırıldığı ( Kadrolu olmadıkları ) için hiçbir sendika hakları da bulunmamaktaydı.

Göreve başladıktan sonra öncelikli olarak, personelin kadroya geçmesi ve sendikalı olması, ayrıca sosyal haklardan faydalanması için çalışmaları başlattım. Aldıkları eğitimler ve iş tecrübeleri ile kısa zaman da 5-6 personel haricinde, yasaların öngördüğü sayıda ki, personeli, işe giriş tarihlerini de göz önünde bulundurarak kadrolu ve sendikalı yaptık.

İddia edildiği gibi son 3 ay değil, görev yaptığım dönem de 2 aylık gecikme yaşanmıştır. ( 31 mart seçimlerinde birlik başkanlığı görevim resmi olarak bitmiş olup, 1 nisan tarihinde, harcama yetkisini ve akabinde diğer yetkilerimi birlik müdürüne devrettim.) Ayrıca, Birlik organlarının ivedi olarak belirlenmesi ve sürekliliğin aksamaması için ilgili kurumlara yazılı başvuru da bulunmama rağmen, üye belediyelerin bazılarında süreç keyfi olarak uzatılmıştır. İlk meclis toplantısın da gündeme alınması gereken birlik organları seçimleri bir sonraki aya bırakılmış, daha sonrasın da yapılan hatadan dönülerek olağan üstü meclis yapılarak birlik organları seçimleri gerçekleşmiştir. Bu da ağır şartlarda çalışan personelin mağdur olmasına ve diğer ödemelerin aksamasına sebep olmuştur. 2 aydaki maaşların gecikmesi konusuna gelince, birliğin gelirinin büyük bir kısmını 5 üye belediye tarafından ödenen katılım payları oluştururken, en büyük katılım payını ödemesi gereken belediye ağustos 2018 ayı katılım payından itibaren, ondan sonraki en büyük katılım payını ödemesi gereken belediye şubat ve mart aylarında ödemesi gereken katılım payının tamamını ödememesinden kaynaklanmıştır. Bu iki belediyenin ödemesi gereken katılım payı ortalama aylık 400 bin lira civarında olup diğer üç belediyenin aylık ödediği tutar yaklaşık 25 bin liradır.

Son aylarda yaşanan bu durum, doğal olarak taksitlendirilmiş ödemelerin, enerji ve personel maaşlarının ödemesini aksatmıştır.

Yaklaşık 425 bin liralık katılım payları ve yine benim dönemimde başlattığım diğer abone ve kira gelirlerinin düzenli tahsili halinde, her yıl Çevre Bakanlığından aldığımız yaklaşık 650 bin lira enerji teşviği ile yukarıda bahsettiğim ödemelerin hiç birinde aksama yaşanmayacağı gibi, gecikmelerden oluşan faiz giderleri de ödemelere yansımamış olacaktı.

Yine görev yaptığım 5 yıl boyunca son 2 ay hariç personel maaşları aylık olarak, yıllık enerji giderleri, vergi ve SGK borçları her yıl sonunda, düzenli olarak ödenmiştir. Ayrıca şu an, üye belediyelerden görevi bıraktığım da, üye belediyelerinden 3.278.649.14 milyon TL. alacağı ve göreve geldiğim de, katılım paylarından doğan birikmiş alacağa karşılık YASKİ’ye kazandırdığım, dere ağzı mevkiinde 3.500 metre kare, yaklaşık 1500 metre kare inşaat alanı bulunan imarlı, sosyal tesis alanı mevcuttur. Bu alanın, bu günkü rayiç değeri de yaklaşık 10 milyon TL’nin üstündedir.

2 – Alınan Önlemler;

Birliğin, sadece son bir yılına bakarak önlem alınmadığı iddiasın da bulunmak gerçekleri yansıtmamaktadır. 2014 yılın da göreve geldiğim de, 2011 yılından beri katılım paylarına bir kuruş zam yapılmamasına rağmen,2013 gerçekleşen bütçe 3.014.998.03 TL. olan Birlik Bütçesi, 2019 yılında 13.893.644.00 TL’dir. Bu rakkamlara ulaşmamız da tahsilatlarda ki başarı oranımız, göreve geldikten sonra başlattığımız denetimler sonucu ilave ettiğimiz yeni aboneler, yine göreve geldikten sonra başlattığımız kira gelirleri ve cezai işlemler, enerji hattımızın deplasesi ile alınan teşviğin 200 binlerden, 650 bin TL’ye yükselmesi birliğe kazandırılan taşınmazlar etkili olmuştur. ( göreve başladığımda katılım payı ve teşvik haricinde ki diğer gelirler 2013 yılın da 1.200.00 TL iken, 2018 yılında ki ilave gelirler 1.276.555.29 TL.dir. )

Ayrıca, katılım paylarının, üye belediyeler tarafından ödenmemesi durumunda bu ve daha da kötü sonuçlara yol açacağını öngörerek, 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU’nun 3. Bendinde yer alan Çevre korunmasına ilişkin önlemler ve yasaklar hükmünün ( J ) fıkrasında yazılan ‘’Çevre ile ilgili olarak toplanan her türlü kaynak ve gelir, tahsisi mahiyette olup, çevrenin korunması, geliştirilmesi, islahı ve kirliliğin önlenmesi için kullanılır.’’, ve yine aynı kanun hükmünün 11. Maddesinin 3. Fıkrasın da yer alan ‘’Atıksu altyapı sistemlerini kullanan ve/veya kullanacaklar, bağlantı sistemlerinin olup olmadığına bakılmaksızın, arıtma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapacağı her türlü yatırım, işletme, bakım, onarım, ıslah ve temizleme harcamalarının tamamına kirlilik yükü ve atıksu miktarı oranında katılmak zorundadırlar. Bu hizmetlerden yararlananlardan, belediye meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen diğer idarelerce belirlenecek tarifeye göre atıksu toplama, arıtma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, atıksu ile ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.’’ Maddelerini ilgi tutarak ve yine Yalova Belediye meclisinde bu konu ile alakalı, atık su bedellerinin ayrı hesapta toplanarak, Birliğe ödenmesi ile alakalı, 2 tane alınmış meclis kararı olmasına rağmen, bunları da ek de sunarak, göreve geldiğim günden itibaren, görevimi tamamladığım son güne kadar, Valilik, İçişleri Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı nezdinde yüzlerce sayfa yazışma yapmama ve bu konuyu basın yolu ile beş yıl boyunca gündemde tutmama rağmen maalesef, bir sonuca ulaşamadım.

En son düzensiz ödemelerden dolayı oluşan faiz giderleri ile alakalı, kişisel olarak başlattığımız girişimler ile yaklaşık 665 bin TL’lik kısmı ile alakalı yasal süreç başlatılmış olup, bu güne kadar sonuca ulaşılamamıştır. ( konu ile alakalı bütün yazışmalar ve gazete arşivleri, YASKİ Birlik Başkanlığı arşivlerinde mevcuttur. )

Buna rağmen, gerek icra yolu, gerek borçlu belediye ve birliğimize, şahsi kefilliğim ile kredi kullandırarak ve en son aşamada İller Bankasından kesinti yaptırarak birliğin 5 yıl boyunca düzenli olarak işlemesini sağladım.

Bunlarla da yetinmedim, Türkiye’de ilk olacak ve en büyük giderlerden biri olan enerji maliyetinin büyük bir kısmını karşılayacak GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ PROJESİNİ HAYATA GEÇİRDİK. ( Yaklaşık bir ay içinde hizmete girecek. )

Ve yine tesisin ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde durması için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından başlatılan Arıtma suyunun geri kazanımı projesinde de girişimler de bulunarak Yaklaşık günlük 35 bin metre küp suyun değerlendirilerek birliğe ekonomik olarak gelir getirmesi amacıyla dosya sunarak YALOVA’yı ANKARA VE MALATYA’dan sonra 3. PİLOT İL YAPTIK. ( Şu an Bakanlık fizibilite çalışmaları devam ediyor )

Ve yine 1999 depreminde yok olan DERİN DENİZ DEŞARJ PROJESİNİ TAMAMLAYARAK HAYATA GEÇİRDİK, ARITILAN SU ARTIK KIYIDAN DEĞİL, YAKLAŞIK 1 KİLOMETRE AÇIKTAN DENİZE DEŞARJ EDİLİYOR VE KAPASİTEYİ YAKLAŞIK 3 KAT ARTTIRDIK. ( Bu proje ile YASKİ, atık su değerlerinin uygun olduğu işletmelerin de suyunu alarak en az, belediyelerden aldığı katılım payları kadar ilave gelir elde edebilecek. )

Yukarıda ifade ettiğim projeler ve girişimler, bu gün ve ileride doğabilecek sıkıntıları öngörerek 5 yıllık görev süremde başlatılan ve tamamlanan ekonomik tedbirlerdir.

Ayrıca Birliğin borcu, alacağı katılım payları ve birikmiş alacakları ile karşılaştırıldığında iddia edildiği konumda değildir.

3 - %35 MAAŞ ZAMMI ;

Birlik ana geliri üye belediyelerden alınan katılım payları olup, 2014 yılında belirlenen katılım payları aynı oranda kalırken, birliğin maddi sıkıntıda olduğu halde 2019 yılında personel maaşlarına %35 üzerinde zam yapıldığı gibi bir sorusu soruluyor. Öncelikle katılım payları geliri 2014 yılında değil, 2011 yılında belirlenmiş, o tarihten itibaren en ufak bir zam yapılmamıştır, yalnızca hisse oranları güncellenmiştir. Ona rağmen, yukarıda ifade ettiğim gibi, 5 yıllık bütçemiz 5 yılda yaklaşık 5 katına çıkmıştır. Bunun yanın da 2011 yılından bu güne kadar personel maaşına yapılan zam sorgulanırken, enerji maliyetlerinde de yaşanan artışı da unutmamak gerekir. Ayrıca tekrar ifade etmek isterim ki, Bütün belediyelerin mevcut katılım paylarını düzenli olarak ödemeleri durumunda bu yaşanılan sıkıntıların hiç biri yaşanmazdı.

Ayrıca yaptığım %35 lik maaş zammı oranı bütçenin öngördüğü katsayıya ve oranlara sadık kalınarak yapılmış olup, ( yıllık toplam personel giderleri, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi usul kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın %30’unu aşamaz, hükmüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir.) birinci derecede sağlık riski taşıyan ve tehlikeli işyerleri statüsünde bulunan bir işletmede yasaların izin vermesi halinde sadece kadrolu personele değil, diğer taşeron şirketi üzerinden çalışan personele de aynı oranda zam yapardım, böylelikle çifte standart da ortadan kalkmış, iddia dediğiniz bu serzenişlerde yapılmamış olurdu. Hatta %35’lik oranı bile aşardım. ( Ama, bu taşeron yasasının sorumlusu ben değilim )

4 – 21019 TEMSİL AĞIRLAMA VE YAYIN GİDERLERİ ;

2019 yılın da Birliğin bütçesinde yer alan 119.771.71 TL. lik temsil ağırlama ve yayın giderinin tamamının harcandığı iddiası da gerçekleri yansıtmayıp, ayrıca amaçlananın algı yaratma gayreti olduğu aşikardır. Yaklaşık 2019 yılı bütçesinin %1.08 oranına denk gelen kısmının tamamı ödenmemiş olup. Enerji Verimliliği Haftası sebebi ile, Birliğin 11 Ocak 2019 tarihinde, LOVA Otel’de düzenlediği ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİ, 5 yıllık görev süremde tamamlanan ve

başlatılan, DERİN DENİZ DEŞARJ PROJESİ, ÖN ARITMA PROJESİ, SULAMA SUYU PROJESİ, AR-GE BAHÇESİ PROJESİ AÇILIŞ TÖRENİ ve aynı tarihte düzenlenen YASKİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ TEMEL ATMA TÖRENİ, ayrıca önümüzdeki günlerde düzenlenecek GES AÇILIŞ TÖRENİ, proje tanıtımları, ulusal ve yerel yayın organlarına servis edilmesi ve katılan misafirler ve personelin katılımı ile yapılacak yemek ve diğer organizasyonlar ve tesis içinde ve yol güzergahında ki reklam panolarında ki görseller için, 2019 yılında kullanılmak üzere meclis oy birliği ile bütçe de yer almıştır. Bu bütçe yeni yönetim tarafından da kullanılmaktadır. Görev sürem de ödenen tutar 31.440.07 tl’dir. Ödenmemiş bir paranın mevcut inceleme ile alakası nedir?

5 – TAHSİLATLARIN YAPILAMAMASININ NEDENLERİ.

Bu sorunun bana neden sorulduğunu anlayamamakla birlikte, 5 yıllık görev sürem boyunca tahsilat oranı 2013 yılı % 35 ‘den, 2018 yılında % 72’ye çıkmıştır. Tahsilatların neden düzenli olarak yapılamamasının nedenleri de Kanunlarda açık olarak yer almasına, bununla ilgili meclis kararları bulunmasına, bu konuyla alakalı beş yıl boyunca mücadele etmemize, kişisel çabamla ve yazışmalarla soruşturma izni dahi verilmesine rağmen, hiçbir çalışma başlatılmamasındandır. Durum böyle olunca da ilgili belediyelerde kendilerince öncelikli ödemelerini gerçekleştirme yolunu izlemişlerdir.

Asıl ön inceleme yapılması gerekenler, beş yıl boyunca verdiğim mücadelede, sessiz kalan, kulaklarını ve gözlerini kapatan, bu konuyu basın yolu ile kamuoyu ile paylaştığımda, rahatsız olup, seni halkı galeyana getirmekten hapse attırırım diyenler, bu konuda ihmali olanlardır. Onların sorgulanması gerekirken, yapılan denetimlerden de alnımızın akıyla çıkmamıza rağmen, elimde olmayan sebeplerden dolayı ve birçok kurum ve belediyelerde, daha da beter aksamalar yaşanırken, son iki ayda gerçekleşen maaş gecikmesi gerekçe gösterilerek, koştura, koştura tarafıma başlatılan ön inceleme ve bunun kamuoyunda farklı algı yaratmak için dillendirilmesi, amacın üzüm yemek değil bağcıyı dövmek olduğunu bir defa daha gözler önüne sermektedir.

Yalova’da ekonomik krize sokulduğu iddia edilen kurum arayanlar, kafalarını kaldırıp çevrelerine bir bakmalılar. ( acaba hiç biri ile alakalı ön inceleme başlatılmış mı ? )

Bu anlayış devam ettiği sürece de bu işletmenin sağlıklı hizmet vermesi kolay olmayacaktır.

Yukarıda bahsettiğim projelerin devreye girmesi ile YASKİ kendi ayakları üzerinde durabilir seviyeye gelecek olsa da, ivedi olarak belediyelerin katılım paylarının ve birikmiş borçlarının tahsili gerekmektedir. Bu da kanunları uygulayarak olur, atanmış CİO aramakla olmaz.

Bu ay birikmiş maaşlar ve diğer ödemeler Yeşil Körfez Su Birliği ve YASKİ arasında iyi niyetle yapılan bir alış veriş ile çözülmüş olsa da bunun sürekliliği yoktur. Mal satarak birliklerin yaşama şansı olamaz.

Tahsilatların eksiksiz yapılması ve son meclis’te plan ve bütçe komisyonuna havale ettiğimiz katılım paylarının yeniden düzenlenmesi elzemdir.

Beş yıl’da YASKİ’de yapılanları takdir etmekten korkup, karalama kampanyası başlatma gayreti gösterenlerin okuması dileği ile; Saygılarımla arz ederim"

Haberi Sosyal Medyada Paylaş :

farkyalovada.com Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2007 @ Türkiyemix Şehir Portalı